BG EN

Създаване на нов профил

Лична информация

Вие сте? *

*Допълнителната отстъпка не се прилага за категориите "Намалени" и "Умни торбички".

Condiții generale

CONDIȚII GENERALE ALE magazinului online CLEVERBOOK.RO

 

I. OBIECT

 

Art. 1.Prezentele condiții generale au drept scop să reglementeze relațiile dintre Clever Book OOD, CUI 201088845, cu sediul social în Sofia 1797, Raion Studentski, cartier Mladost, bl. 107, ap. 18, denumit în continuare FURNIZOR, și clienți, denumiți în continuare, UTILIZATORI ai platformei de comerț electronic CLEVERBOOK.RO, denumită în continuare CLEVERBOOK.RO

 

ІІ. DATE DESPRE FURNIZOR

Art. 2.Informații conform Legii comerțului electronic și Legii de protecție a consumatorilor:

1. Denumirea Furnizorului: Clever Book OOD

2. Sediul social: Bulgaria, Sofia 1797, Raion Studentski, cartier Mladost, bl. 107, ap. 18

3. Sediul de unde ne efectuăm activitatea și adresa unde se trimit reclamații de la utilizatori:

Bulgaria, Sofia 1528, str. Nedelcho Bonchev nr. 10, depozit 14

4. Date pentru corespondență:

Bulgaria, Sofia 1528, str. Nedelcho Bonchev nr. 10, depozit 14 0889 237 378

5. Înregistrare în registrele publice CUI 201088845

6. Organe de control:

(1) Comisia de protecție a datelor personale
Bulgaria, Sofia 1592, str. Prof. Tsvetan Lazarov nr.2 
tel.: 02/91-53-518
fax: 02/91-53-525
Email: kzld@cpdp.bg
Web: www.cpdp.bg

(2) Comisia de protecție a consumatorilor: 
Sediul: Sofia, 1000, Pl. Slaveykov nr. 4A, et. 3, 4 și 6 
tel.: 02/933 0565
fax: 02/9884218
hot line: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg
Web: www.kzp.bg

7. Înregistrare în scopuri de TVA BG201088845

 

III. CARACTERISTICILE PLATFORMEI

Art. 3. CLEVERBOOK.RO este o platformă de comerț electronic accesibilă la adresa de Internet https://www.CLEVERBOOK.RO, prin care Utilizatorii au opțiunea de a încheia contracte de vânzare- cumpărare și livrare a mărfurilor oferite de Furnizor în platformă, inclusiv următoarele:

1.Să efectueze înregistrarea și crearea unui profil pentru vizualizarea magazinului electronic al Furnizorului și utilizarea de servicii conexe pentru furnizarea de informații;

2.Să vizualizeze mărfurile, caracteristicile acestora, prețuri și condiții de livrare;

3.Să încheie cu Furnizorul contracte de vânzare- cumpărare și livrare de mărfuri oferite de/ în platforma CLEVERBOOK.RO;

4.Să efectueze orice fel de plăți în legătură cu contractele încheiate prin intermediul platformei CLEVERBOOK.RO, prin mijloace electronice de plată.

5.Să obțină informații despre produsele noi oferite de Furnizor în platforma CLEVERBOOK.RO;

6.Să efectueze declarații electronice în legătură cu încheierea sau executarea contractelor cu Furnizorul, în platforma CLEVERBOOK.RO, prin intermediul interfeței paginii de Internet CLEVERBOOK.RO, accesibilă în Internet.

7.Să fie informați despre drepturile care decurg din lege, în special prin intermediul interfeței platformei CLEVERBOOK.RO în Internet;

8.Să-și exercite drepturile de a renunța, când este cazul, conform Legii de protecție a consumatorilor.

Art. 4.Furnizorul în platforma CLEVERBOOK.RO organizează livrarea mărfurilor și garantează drepturile Utilizatorilor, prevăzute în lege, în limitele bunei conștiințe, a criteriilor și condițiilor acceptate în practică și în drepturile consumatorilor și dreptul comercial.

Art. 5. (1) Utilizatorii încheie cu Furnizorul în platforma CLEVERBOOK.RO, un contract de vânzare- cumpărare de mărfuri, la adresa https://www.CLEVERBOOK.RO. Contactul se încheie în limba bulgară și se păstrează în baza de date a Furnizorului în platformă.

2. În virtutea contractului de vânzare - cumpărare de mărfuri încheiat cu Utilizatorii, Furnizorul din platforma CLEVERBOOK.RO se obligă să organizeze livrarea și transferul proprietății, Utilizatorului pentru unele mărfuri stabilite de acesta prin interfața platformei. Utilizatorii au dreptul să corecteze greșelile apărute la introducerea informațiilor, însă nu mai târziu de momentul la care primesc confirmare de la Furnizor privind comanda trimisă, la adresa de e-mail furnizată de Utilizator.

3. Utilizatorii vor achita Furnizorului platformei CLEVERBOOK.RO tariful pentru mărfurile livrate conform condițiilor stabilite în platforma CLEVERBOOK.RO și în prezentele condiții generale. Tariful este de valoarea prețului declarat în platforma CLEVERBOOK.RO.

Art. 6. (1) Utilizatorul și Furnizorul din platforma CLEVERBOOK.RO sunt de acord că toate declarațiile dintre aceștia, referitoare la încheierea și executarea contractului de vânzare - cumpărare, se pot efectua pe cale electronică și prin declarații electronice în sensul Legii documentelor electronice și a semnăturii electronice și a art. 11 din Legea comerțului electronic.

(2) Se presupune că toate declarațiile electronice efectuate de Utilizatorii site-ului, sunt efectuate de către persoanele indicate în datele furnizate de Utilizator în momentul înregistrării, dacă Utilizatorul și-a introdus numele respectiv și parola de acces.

 

IV. ÎNREGISTRAREA PENTRU UTILIZAREA CLEVERBOOK.RO

Art. 7. (1) Pentru a utiliza CLEVERBOOK.RO pentru încheierea de contracte de vânzare - cumpărare de mărfuri, Utilizatorul urmează să introducă numele și parola pe care și le-a ales pentru acces la distanță sau să folosească procedura ”Comandă ca vizitator”, prin care se consideră că a acceptat prezentele condiții comerciale.

(2) Numele și parola de acces la distanță se stabilesc de către Utilizator prin efectuarea înregistrării online în site-ul Furnizorului în platforma CLEVERBOOK.RO, conform procedurii stabilite de către acesta.

(3) Făcând clic pe butonul ”Am luat la cunoștință condițiile generale și le accept”, la momentul înregistrării Utilizatorului sau imediat înainte de a finaliza comanda în cadrul procedurii ”Comandă ca vizitator”, Utilizatorul declară că a luat la cunoștință aceste condiții generale, că este de acord cu conținutul acestora și că se obligă necondiționat să le respecte.

(4) Furnizorul confirmă pe e-mail comanda efectuată de Utilizator, iar între acesta și Furnizor se generează relații contractuale.

(5) La efectuarea înregistrării sau comenzii, Utilizatorul se obligă să furnizeze date adevărate și actuale. Utilizatorul se obligă ca în momentul unor modificări, în timp util, să actualizeze datele indicate la înregistrare sau în comandă.

 

V. PAȘI TEHNICI PENTRU ÎNCHEIREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE - CUMPĂRARE

Art. 8. (1) Utilizatorii folosesc în special interfața paginii Furnizorului din platforma CLEVERBOOK.RO, pentru a încheia contracte de vânzare- cumpărare de mărfuri oferite de furnizorii platformei CLEVERBOOK.RO.

Art. 9.(1) Utilizatorii încheie contractul de vânzare- cumpărare de mărfuri în platforma CLEVERBOOK.RO conform următoarei proceduri:

1. Acces  în sistemul prin care se efectuează comenzi în platforma CLEVERBOOK.RO;

2. Alegerea uneia sau a mai multor mărfuri oferite de Furnizor în platforma CLEVERBOOK.RO și adăugarea acestora într-o listă cu mărfuri de cumpărat;

3. Furnizarea datelor necesare pentru individualizarea Utilizatorului ca parte a contractului;

4. Furnizarea de date pentru efectuarea livrării;

5. Alegerea instrumentului și a momentului de plată a prețului;

6. Confirmarea comenzii.

 

VI. CONȚINUTUL CONTRACTULUI

Art. 10. (1) Furnizorul și Utilizatorii încheie contracte separate de vânzare - cumpărare de mărfuri solicitate de Utilizatori, indiferent că sunt alese printr-o singură declarație electronică și dintr-o singură listă de mărfuri de cumpărat.

(2) Furnizorul poate organiza împreună și concomitent, livrarea diferitelor mărfuri comandate prin diferite contracte de vânzare - cumpărare.

(3) Drepturile Utilizatorilor în legătură cu mărfurile livrate se vor exercita separat pentru fiecare contract de vânzare - cumpărare. Exercitarea drepturilor în legătură cu marfa livrată nu afectează și nu are efect asupra contractelor de vânzare - cumpărare a celorlalte mărfuri. În cazul în care Utilizatorul are calitatea de consumator în sensul Legii de protecție a consumatorilor, exercitarea dreptului de renunțare la contractul de vânzare - cumpărare a unei anumite mărfi, nu afectează contractele de vânzare- cumpărare de alte mărfuri livrate consumatorului.

(4) În cazul unei livrări de mărfuri care se livrează promoțional împreună cu alte mărfuri în set, se vor aplica cu prioritate regulile de livrare și retur ale setului respectiv, așa cum sunt declarate în profilul mărfii din magazinul electronic.

Art. 11.La exercitarea drepturilor din contractul de vânzare - cumpărare, Utilizatorul este obligat să indice cu exactitate și fără ambiguitate, contractul și mărfurile referitor la care se exercită drepturile.

Art. 12. (1) Utilizatorul poate plăti prețul diferitelor contracte de vânzare - cumpărare odată cu efectuarea comenzii mărfurilor sau la livrarea acestora, într-una din următoarele modalități:

1. Cu carte de credit sau de debit (MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY);

2. prin sistemul E-Pay;

3. prin transfer bancar în contul bancar indicat în platforma CLEVERBOOK.RO;

4. plată ramburs în momentul primirii mărfurilor prin curier.

5. cu Paypal

(2) Utilizatorul poate plăti prețul doar ramburs la primirea mărfii, în cazul în care optează pentru  livrare la sediul companiei de curierat.

(3) În ceea ce privește mărfurile care se livrează promoțional împreună cu alte mărfuri în set, prețul pentru întregul set se referă numai la integralitatea sa și este parte integrantă a mărfurilor separate din set.

(4) Mărfurile care se livrează promoțional împreună cu alte mărfuri în set și pentru care prețul se referă la setul respectiv în integralitatea sa, pot fi returnate de către Utilizator contra restituirii prețului plătit doar ca set în integralitatea sa.

(5) În cazul în care Utilizatorul dorește să-și exercite dreptul de retragere din contract, cu referire numai la una dintre mărfurile din setul prevăzut la alin. 2, Furnizorul va restitui suma plătită până la valoarea prețului normal sau redus al mărfii păstrate, iar dacă acest preț depășește suma plătită pentru întregul set, Utilizatorul trebuie să completeze suma, respectiv până se ajunge la prețul normal, iar în caz contrar nu are dreptul să rețină acea marfă, iar pentru exercitarea dreptului de renunțare se aplică, respectiv, art. 16.                                                                                                                                                                                                             

(6) Mărfurile care se vând în secțiunea de ”Reduceri” pe website-ul Furnizorului, se vând separat de celelalte mărfuri, dar se pot comanda printr-o singură comandă, împreună cu celelalte mărfuri. La o comandă efectuată care cuprinde mărfuri din secțiunea ”Reduceri” alături de alte mărfuri, Furnizorul organizează concomitent livrarea mărfurilor cumpărate, dacă sunt achiziționate de unul si același Utilizator și au indicată aceeași adresă.

 

VII. CLAUZE SPECIALE CARE SE APLICĂ PERSOANELOR CARE AU CALITATEA DE CONSUMATOR ÎN SENSUL LEGII DE PROTECȚIE A CONSUMATORILOR

Art. 13. Regulile din prezentul capitol VII din aceste condiții generale se aplică numai pentru Utilizatorii pentru care, conform datelor indicate pentru încheierea contractelor de vânzare - cumpărare sau la înregistrarea în CLEVERBOOK.RO se poate trage concluzia că sunt consumatori în sensul Legii de protecție a consumatorilor, Legii privind comerțul electronic și/sau Directiva 2011/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011.

Art. 14. (1) Principalele caracteristici ale mărfurilor oferite de Furnizor în platforma CLEVERBOOK.RO sunt stabilite în profilul fiecăreia dintre mărfurile din platforma CLEVERBOOK.RO.

(2) Prețul mărfurilor cu toate impozitele și taxele incluse se stabilește de către Furnizor în platforma CLEVERBOOK.RO în profilul fiecăreia dintre mărfurile din platforma CLEVERBOOK.RO.

(3) Valoarea cheltuielilor de poștă sau transport neincluse în prețul mărfurilor se va stabili de către Furnizor în platforma CLEVERBOOK.RO și se furnizează ca informație Utilizatorilor, la alegerea mărfurilor pentru încheierea contractului de vânzare - cumpărare.

(4) Modalitățile de plată, livrare și executare a contractului se vor stabili în prezentele condiții generale și în informațiile furnizate Utilizatorului prin intermediul mecanismelor din platforma CLEVERBOOK.RO.

(5) Informațiile furnizate Utilizatorilor, în acest articol, sunt actuale la momentul vizualizării acestora în platforma CLEVERBOOK.RO, înainte de încheierea contractului de vânzare - cumpărare.

(6) Utilizatorii sunt de acord că toate informațiile cerute de Legea de protecție a consumatorilor pot fi furnizate prin intermediul interfeței platformei CLEVERBOOK.RO sau prin e-mail.

Art. 15. (1) Consumatorul este de acord că furnizorii din platforma CLEVERBOOK.RO au dreptul să primească plata în avans pentru contractele de vânzare - cumpărare de mărfuri și de livrare a acestora, încheiate cu consumatorul.

(2) Consumatorul își alege în mod liber dacă să plătească Furnizorului în platforma CLEVERBOOK.RO, prețul de livrare a mărfurilor, înainte sau la momentul livrării acestora, atâta timp cât în Condițiile generale nu este prevăzut altceva.

(3) În cazul în care valoarea comenzii Consumatorului este egală sau depășește 10 000 de leva, plata se va efectua numai prin transfer sau depunere în contul bancar al Furnizorului.

Art. 16. (1) Consumatorul are dreptul , fără să datoreze despăgubire sau penalități și fără a indica motivul, să renunțe la contractul încheiat, în termen de 14 zile de la data primirii mărfurilor de la Furnizor prin formularul unic de retragere din contract, accesibil pe site-ul Furnizorului din platforma CLEVERBOOK.RO la adresa  https://CLEVERBOOK.RO/media/wysiwyg/PDF/prilojenie1.pdf Anex 1. Informațiile despre exercitarea dreptului de renunțare sunt accesibile la https://cleverbook.ro/media/wysiwyg/Anexa_2.pdf Anex2

(2) Dreptul la renunțare în baza alin. 1, nu se aplică în următoarele cazuri:

1 Pentru livrarea de mărfuri fabricate pe bază de comandă de la Consumator sau conform cerințelor individuale ale acestuia:

2. pentru livrarea de mărfuri care sunt astfel fabricate că își pot deteriora calitatea sau au termen scurt de valabilitate;

3. pentru livrarea de mărfuri sigilate care au fost desigilate după livrarea acestora și nu pot fi returnate din motive care țin de igienă sau protecție a sănătății;

4. pentru livrarea de mărfuri care după livrare și datorită naturii acestora, sunt amestecate cu alte mărfuri, de care nu mai pot fi separate;

5. pentru livrarea de înregistrări audio sau video sau software sigilat, care au fost desigilate după livrare, inclusiv coduri pentru activare de licență software sau mijloace virtuale de plată;

6. pentru livrarea de ziare, reviste sau publicații periodice cu excepția contractelor de abonament de livrare a unor astfel de publicații;

7. pentru furnizarea de conținut digital care nu se livrează pe suport material, atunci când executarea s-a demarat cu acordul expres al consumatorului, care a afirmat că are la cunoștință faptul că în acest mod își va pierde dreptul de retragere.

(3) Atunci când furnizorul din platforma CLEVERBOOK.RO nu și-a îndeplinit obligațiile de furnizare de informații, stabilite prin Legea de protecție a consumatorilor, Consumatorul are dreptul să renunțe la contractul încheiat, în termen de până la un an și 14 zile de la data primirii mărfurilor. Atunci când informațiile sunt furnizate consumatorului în termenul de renunțare, acesta începe să curgă de la data furnizării acestora. Consumatorul are dreptul să adreseze solicitarea de renunțare în baza acestui articol direct Furnizorului, prin formularul unic accesibil pe site-ul Furnizorului în platforma CLEVERBOOK.RO la adresa Anexa 1 la aceste condiții generale.

(4) Atunci când Consumatorul și-a exercitat dreptul de a renunța la contractul de la distanță sau la contractul în afara spațiului comercial, Furnizorul va restitui toate sumele primite de la consumator, fără întârzieri nejustificate și nu mai târziu de 14 zile de la data la care a fost înștiințat de decizia consumatorului de a renunța la contract. Furnizorul va restitui sumele primite, folosind același mijloc de plată folosit de utilizator la tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul și-a exprimat acordul expres de a utiliza un alt mijloc de plată și în condițiile în care acest lucru nu este legat de costuri pentru utilizator.

(5) La exercitarea dreptului de renunțare, toate costurile de returnare a mărfurilor de la Consumator la Furnizor, se acoperă în totalitate de către Consumator. Consumatorul poate folosi curier la libera sa apreciere pentru returnarea mărfii, iar toate costurile legate de returnare cad în totalitate pe seama acestuia.

(6) Consumatorul se obligă să păstreze mărfurile primite de la Furnizorul din platformă și să asigure păstrarea calității acestora și siguranța pe durata termenului prevăzut la alin. 1.

 (7) La renunțarea la contract făcută de Utilizator, Furnizorul îi va restitui suma plătită în termen de până la 14 zile după primirea mărfurilor returnate, pe cale bancară în contul indicat de Utilizator și cu îndeplinirea următoarelor cerințe:

1. dacă marfa returnată și primită de Furnizor are aspect comercial bun, este curată, nu prezintă deteriorări și/sau fără defecte vizibile, ca urmare a probei, testării sau a altor circumstanțe;

2. dacă există bonul de casă de achiziție a mărfii, atașat.

 

(9) În cazul unei livrări de mărfuri care se livrează promoțional împreună cu alte mărfuri în set (spre exemplu mărfuri bundle) la exercitarea dreptului de renunțare din partea Consumatorului și a cerințelor Legii de protecție a consumatorilor, Consumatorului i se restituie valoarea redusă individuală a mărfurilor respective la, avându-se în vedere raportul prețurilor mărfurilor din magazinul electronic, atunci când nu se cumpără împreună (adică raportul dintre prețurile fără reducere ale mărfurilor) în conformitate cu art.12, alin. 4.

(10) Indiferent de supozițiile de mai sus, Consumatorul se obligă să returneze marfa cu aspect comercial care permite vânzarea ulterioară a acesteia, cu excepția cazului în care desfacerea ambalajului mărfurilor duce la distrugerea vizibilă a mărfii, precum, și nu numai cutia deteriorabilă, ambalaje ermetice și alte cazuri asemănătoare. În caz de aspect comercial deteriorat al mărfii, Furnizorul are dreptul la libera sa apreciere  să refuze să accepte renunțarea la contract sau să-i calculeze Consumatorului costurile necesare pentru refacerea aspectului comercial al acesteia.

(11) În cazul în care se exercită dreptul de renunțare în baza acestui articol se consideră că în acest caz Consumatorul și-a exercitat dreptul de renunțare referitor la conținutul privind bonusul referitor la marfă. Valoarea conținutului privind bonusul nu se restituie Utilizatorului, însă acesta este supus returnării alături de marfa principală.

(12) La primirea mărfii pentru care s-a exercitat dreptul de renunțare în baza acestui articol, Furnizorul va examina marfa și poate refuza acceptarea acesteia, dacă constată că marfa returnată diferă de cea livrată Consumatorului.

(13) Furnizorul are dreptul să refuze acceptarea mărfii, dacă, în mod sistematic, în efectuarea comenzilor și renunțarea la acestea la intervale scurte de timp, precum și în cazul unui număr neobișnuit de mare de renunțări,  de la una și aceeași persoană, se generează suspiciuni referitoare la buna sa conștiință ca Utilizator. În acest caz, Furnizorul depune eforturi diligente pentru determinarea stării obiective de fapt.

(14) În afară de dreptul de a renunța, utilizatorul are dreptul și la garanția legală de 2 ani în funcție de marfa cu contract de vânzare, garantată de Lege de protecție a consumatorilor.

Art. 17. (1) Termenul de livrare al mărfii este de 2 (două) până la 5 (cinci) zile lucrătoare de la confirmarea comenzii, iar termenul poate fi stabilit pentru fiecare marfă în parte la încheierea contractului cu utilizatorul prin site-ul Furnizorului în platforma CLEVERBOOK.RO

(2) Dacă Furnizorul din platforma CLEVERBOOK.RO nu își poate îndeplini contractul din motiv că nu dispune de mărfurile care au fost comandate, acesta este obligat să îl informeze pe Consumator și să-i restituie sumele plătite de acesta.

Art. 18. (1) Livrarea pe teritoriul Bulgariei se va efectua cu firmă de curierat, iar costurile aferente acesteia se acoperă de Utilizator, cu excepția cazului în care nu este prevăzut altceva în aceste Condiții generale.

(2) Costurile de livrare ale mărfurilor până la adresa indicată de Consumator au valoarea aproximativă stabilită în website-ul Furnizorului, în funcție de modalitatea aleasă de plată prin bancă, cu card sau prin e-Pay.

(3) Costurile de livrare ale mărfurilor până la adresa indicată de Consumator au valoarea aproximativă stabilită în website-ul Furnizorului, în funcție de caracteristicile mărfurilor. În cazul în care greutatea mărfurilor comandate depășește 2 kg, prețul se stabilește în funcție de Condițiile Generale ale firmei de curierat.

(4) La o comandă de peste o anumită valoarea stabilită în site-ul Furnizorului, costurile de livrare se acoperă de către Furnizor. În cazul în care se exercită dreptul la renunțare de către Consumator, cheltuielile de returnare a mărfii, se datorează, așa cum e indicat în art. 16, alin. 5 din Condițiile Generale.

(5) În funcție de volumul și greutatea mărfurilor comandate, Furnizorul are dreptul să stabilească un preț mai ridicat de livrare în funcție de condițiile firmei de curierat, iar toate acestea se obligă să le comunice Consumatorului.

Art. 19. Furnizorul în platforma CLEVERBOOK:RO se obligă să respecte toate cerințele stabilite prin legislația bulgară referitoare la modul de etichetare, publicitate și vânzarea mărfurilor comercializate.

 

VIII. EXECUTAREA CONTRACTULUI

Art. 20. (1) Furnizorul din platforma CLEVERBOOK.RO poate organiza livrarea și predarea mărfurilor Consumatorului de către o firmă de curierat în termenul stabilit la încheierea contractului.

(2) În condițiile în care termenul de la alin.1 nu este stabilit expres între părți la momentul încheierii contractului, Furnizorul va organiza livrarea și predarea într-un termen rezonabil.

Art. 21. (1) Utilizatorul trebuie să examineze marfa în momentul livrării și predării și dacă nu corespunde cerințelor, să informeze de îndată despre aceasta, Furnizorul din platforma CLEVERBOOK.RO.

(2) În cazul în care Utilizatorul nu îl informează pe Furnizorul din platforma CLEVERBOOK.RO, cf. art. 1, marfa se consideră acceptată, ca fiind corespunzătoare condițiilor, cu excepția doar a viciilor ascunse.

Art. 22.Pentru aspectele nereglementate în acest capitol, se vor aplica regulile legii comerciale, stabilite prin Legea Comerțului și Legea protecției consumatorului.

 

IX. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Art. 23. (1) Furnizorul în platforma CLEVERBOOK.RO întreprinde măsuri de protecție a datelor personale ale Utilizatorului conform legii de protecție a datelor personale și a regulamentelor aplicabile ale legislației Uniunii Europene.

(2) Din motive de siguranță a datelor personale ale Utilizatorului, Furnizorul din platforma CLEVERBOOK.RO va trimite datele numai pe adresa de e-mail care a fost indicată de către Utilizatori la momentul înregistrării.

(3) Furnizorul din platforma CLEVRBOOK.RO are dreptul de a păstra datele Utilizatorului în terminalul de comunicare, exceptând cazul în care acesta își exprimă în mod expres lipsa acordului în această privință.

(4) Utilizatorul sau Consumatorul este de acord ca Furnizorul în platforma CLEVERBOOK.RO are dreptul să trimită oricând mesaje electronice către Utilizator sau Consumator, inclusiv newsletter sau oferte de vânzare de mărfuri, atât timp cât este actuală înregistrarea Utilizatorului sau a Consumatorului în magazinul electronic din platforma CLEVERBOOK.RO, în cazul în care Utilizatorul sau Consumatorul a optat pentru înregistrare conform acestei opțiuni. Acordul Utilizatorului sau Consumatorului de primire de mesaje electronice și newsletter poate fi retras oricând, cu condiția ca aceast lucru să fie expres solicitat în formă scrisă.

(5) Prin acordul asupra acestor Condiții generale, Utilizatorul sau Consumatorul, își să acordul ca Furnizorul în platforma CLEVERBOOK.RO are dreptul să colecteze, păstreze și proceseze date despre comportamentul Utilizatorului sau Consumatorului atunci când utilizează magazinul electronic al Furnizorului din platforma CLEVERBOOK.RO.

(6) Începând cu data de 28.05.2018, care este data la care începe să se aplice Regulamentul CE 2016/679 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 referitor la protecția persoanelor fizice în legătură cu procesarea datelor personale și referitor la libera mișcare a acestor date și de anulare a Directivei 95/46/CE (Regulament general referitor la protecția datelor personale) acordul de procesare a datelor personale va fi luat de la Utilizator sau Consumator în mod expres, în formă scrisă, în fiecare situație în concret.

Art. 24. (1) În orice moment Furnizorul în platforma CLEVERBOOK.RO are dreptul să solicite de la Utilizator să se legitimeze și să certifice autentificarea pentru fiecare circumstanță declarată pe durata înregistrării și pentru datele personale.

(2) În cazul în care dintr-un anumit motiv Utilizatorul a uitat sau pierdut numele și parola de acces, Furnizorul în platforma CLEVERBOOK.RO are dreptul să ruleze ”Procedura declarată privitoare la nume și parole uitate”, prin clic pe butonul ”Parolă uitată”.

 

X. MODIFICARE ȘI ACCES LA CONDIȚIILE GENERALE

Art. 25. (1) Prezentele condiții generale pot fi modificate de Furnizor în platforma CLEVERBOOK.RO, iar acesta din urmă va notifica despre aceasta, toți Utilizatorii înregistrați, într-o modalitate adecvată.

(2) Furnizorul în platforma CLEVERBOOK.RO și Utilizatorul sunt de acord ca orice completare și modificare a acestor condiții generale va avea efect asupra Utilizatorului într-unul din următoarele cazuri:

1. după notificarea expresă de către Furnizorul din platforma CLEVERBOOK.RO și dacă Utilizatorul nu declară în termenul de 14 zile care i-a fost acordat, că le refuză sau

2. după publicarea acestora pe site-ul Furnizorul din platforma CLEVERBOOK.RO și dacă Utilizatorul nu declară în termenul de 14 zile care i-a fost acordat, că le refuză sau

3. prin acceptarea expresă de către Utilizator prin intermediul profilului său în site-ul Furnizorului dn platforma CLEVERBOOK.RO.

(3) Utilizatorul este de acord că toate declarațiile făcute de Furnizor în platforma CLEVERBOOK.RO în legătură cu modificarea acestor Condiții Generale vor fi trimise la adresa de e-mail specificată de Utilizator în momentul înregistrării. Utilizatorul este de acord că mesajele electronice trimise în conformitate cu acest articol nu este necesar să fie semnate cu o semnătură electronică pentru a avea un efect asupra acestuia.

Art. 26. Furnizorul va publica aceste condiții generale la adresa https://CLEVERBOOK.RO/terms împreună cu toate completările și modificările la acestea.

 

 

XI. ÎNCETARE

Art. 27.Prezentele condiții generale și contractul dintre Utilizator și Furnizor în platforma CLEVERBOOK.RO încetează în următoarele cazuri:

1. la încetare și declarare de lichidare sau declarare a stării de insolvență a uneia dintre părțile din contract;

2. de comun acord al părților, exprimat în scris.

3. în caz de imposibilitate obiectivă a uneia dintre părți a contractului să-și îndeplinească obligațiile;

4. la confiscarea sau sigilarea bunurilor de către organisme de stat;

5. în caz de ștergere a înregistrării Utilizatorului din platforma CLEVERBOOK.RO În acest caz, contractele de vânzare - cumpărare încheiate, dar neexecutate rămân în vigoare și sunt supuse executării.

Art. 28. Furnizorul are dreptul, la libera sa alegere, fără să anunțe în prealabil și fără să datoreze despăgubiri să rezilieze unilateral contractul dacă constată că Utilizatorul utilizează platforma CLEVERBOOK.RO cu încălcarea acestor Condiții Generale, legislația Republicii Bulgaria, normele morale general acceptate sau reguli și practici comune în comerțul electronic.

 

XII. RĂSPUNDERE

Art. 29.Utilizatorul se obligă să despăgubească și să elibereze de răspundere, Furnizorul în caz de procese judiciare și alte pretenții ale unor terțe persoane (indiferent dacă sunt întemeiate sau nu) , pentru toate daunele și costurile (inclusiv onorarii de avocat și cheltuieli de judecată), decurgând sau în legătură cu (1) neîndeplinirea uneia dintre obligațiile prevăzute în acest contract (2) încălcarea drepturilor de autor, de producție, drepturi de emitere sau alte drepturi asupra proprietății intelectuale sau industriale (3) transferul ilegal către alte persoane a drepturilor acordate Utilizatorului, pe termenul și în condițiile contractului și (4) declararea incorectă a calității de utilizator în sensul Legii de protecție a consumatorilor.

Art. 30.Furnizorul nu poartă răspundere în caz de forță majoră, evenimente întâmplătoare, probleme de Internet, cauze tehnice și/sau obiective, inclusiv dispoziții ale unor organe de stat competente.

Art. 31. (1) Furnizorul nu poartă răspundere pentru daune cauzate de Utilizator unor terțe persoane.

(2) Furnizorul nu poartă răspundere pentru daune materiale și nemateriale exprimate în beneficii pierdute sau daune provocate, cauzate Utilizatorului în procesul de utilizare sau ne-utilizare a CLEVERBOOK.RO și încheierea de contracte de vânzare - cumpărare cu Furnizorul.

(3) Furnizorul nu poartă răspundere pentru perioada de timp în care platforma nu a fost accesibilă din cauza unei forțe majore.

(4) Furnizorul nu poartă răspundere pentru daune provocate de comentarii, opinii și postări sub produse, noutăți și articole din platforma CLEVERBOOK.RO.

Art. 32. (1) Furnizorul nu poartă răspundere de încălcarea măsurilor de siguranță ale echipamentului tehnic, și din aceasta, de pierderea de informații, răspândirea de informații, acces la informații, limitarea accesului la informații și alte consecințe asemănătoare.

(2) Furnizorul nu poartă răspundere pentru încheierea unui contract de vânzare- cumpărare, furnizarea de acces la informații, pierderea sau modificarea de date generate ca urmare a unei false legitimări a unei terțe persoane, care se prezintă drept Utilizator, dacă din circumstanțe se poate aprecia că această persoană nu este Utilizatorul.

 

XIII. ALTE CONDIȚII

Art. 33. (1) Utilizatorul și Furnizorul în platforma CLEVERBOOK.RO se obligă să-și protejeze reciproc drepturile și interesele legitime, precum și să respecte secretele comerciale care i-au devenit cunoscute pe parcursul executării contractului și a acestor condiții generale.

(2) Utilizatorul și Furnizorul se obligă ca pe durata și după expirarea contractului să nu facă publice corespondența scrisă sau verbală care a avut loc între aceștia. Drept informare publică se poate considera publicarea corespondenței în presă, rețele sociale, forumuri pe Internet, website-uri personale sau publice ș.a.

Art. 34. În caz de conflict între aceste Condiții generale și alte convenții dintr-un contract special între Furnizorul din platforma CLEVERBOOK.RO și Utilizatorul, cu prioritate se vor aplica clauzele contractului special.

Art. 35. Eventuala nulitate a vreuneia dintre dispozițiile acestor condiții generale nu duce la nulitatea întregului contract.

Art. 36.(1) Pentru aspectele nereglementate în acest contract, legate de executarea și interpretarea acestui contract, se aplică legislația Republicii Bulgaria.

(2) Utilizatorul are dreptul să prezinte toate conflictele cu Furnizorul care decurg din executarea acestui contract în platforma de soluționare alternativă (OPC) pe cale extrajudiciară, accesibilă la adresa: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show  În cazul în care nu se ajunge la acordul de soluționare pe cale extrajudiciară, părțile pot adresa litigiul pentru soluționare de către tribunalele bulgare competente și Comisiei de protecție a consumatorilor.

Art. 37.Prezentele Condiții generale intră în vigoare pentru toți Utilizatorii la data de 15.11.2017.

* Задължителни полета